Добре дошли в нашия магазин!

Количка

0 артикула
  • Меню

Новини

ПРОЕКТ:
BG16RFOP002-2.089-1283-C01

„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 
COVID-19” по процедура  BG16RFOP002-2.089 
„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

На 26 август 2021 г. УО на ОП „Иновации и Конкурентоспособност” подписа Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1283-С01.

Цел на проекта:
Осигуряването на оперативен капитал за малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., 
за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите 
последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта:  50 000.00 лв., финансирани от ЕФРР.


Срок за изпълнение на проекта:
 3 месеца

Начало: 26.08.2021 г.

Край: 26.11.2021 г.

Бенефициент: АТС-БЪЛГАРИЯ ООД
ЕИК 130332479
www.eufunds.bg 
Проект  BG16RFOP002-2.089-1283финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Най-продавани