Екология

Защо да рециклираме тонер касетите?

 

 

Всяка година над 500 милиона празни тонер касети се изхвърлят, като отпадък. Голяма част от тях се застояват на сметищата или биват изпепелени. Според статистиката, приблизително 20 броя празни тела биват унищожавани през всяка секунда. Опитайте да си представите какво ще се случи, ако наредим всяка една отпадъчна тонер касета една до друга..... ще обиколят земята повече от три пъти. Това огромно количество отпадъци, тежащо 1.000 тона, може да се намали чрез рециклиране. За съжаление повече от 60% от използваните тонер касети не се рециклират, въпреки, че има възможност за това. Пластмасата използвана за произвеждането на този вид консумативи за принтери е технически обновен полимер, който се разгражда изключително бавно (между 450 и 1000 години, в зависимост от вида на касетата). Възстановяването и рециклирането на всички тези празни тонер касети може да спести не само разходите Ви за офис консумативи, но и данъците, които заплащане за отпадък. АТС България ООД Ви дава шанс да се погрижите за околната среда и същевременно да се погрижите за бюджета си.

 

Помогнете да опазим природните ресурси!

 

Рециклирайки тонер касетите, ние опазваме природните ресурси и спестяваме енергия, като намаляваме нуждите от нови материали. В повечето случай до 97% от материалите в тонер касетите могат да бъдат преработвани. Една тонер касета има възможност да бъде рециклирана от 5 до 7 пъти. За производството на една тонер касета се използват около 3 литра петрол, а това прави повече от 1,125,000,000 литра петрол годишно за производство на този род консумативи.  Бъдете съпричастни към природата!

 

 

 
 
 
 
 

Отнема 3 литра петрол...

За да се направи една пластмасова тонер касета...

               Спрете проблема....

 

 

Как да започнем да рециклираме и за какво трябва да помислим?

 

Уведомете Вашите служители, доставчици и партньори за предстоящата кампания за рециклиране. Уверете се, че всички пряко засегнати разбират колко важно е рециклирането на отпадъците и опазването на природата. Пазете Вашите празни тонер касети и ги предавайте за рециклиране според указанията на опаковката или указанията, които Ви даде рециклаторската компания.

  

Какво е рециклираната а тонер касета? 

 

Рециклираната тонер касета представлява старо тяло съдържащо различни видове и количества напълно нови компоненти. Подмяната на материалите в тонер касетата, дава възможност за високо качество на печат и ресурс отговарящ на ресурса на оригиналната тонер касета.

  

Процес за рециклиране на тонер касети:

 

1.След пристигането си здравите тонер касети се сортират по модели, а дефектиралите се разглобяват на съставните им компоненти. Дори и опаковачните материали се подготвят за предаване за преработка и рециклиране.

 

2.Касетите минават обстоен преглед, повредените или износени части се заменят с нови, като старите се предават за рециклиране.

 

3.Касетите се сглобяват и се зареждат с нов тонер.

Тестват се за дефекти или грешки,

 след което се опаковат.

  

Запомнете, че рециклирането е само част от борбата със замърсяването на околната среда. Намаляването на количеството отпадъци, което изхвърляте е много важно за опазването на околната среда! Купувайки рециклирани тонер касети, Вие имате възможност да допринесете за спасяването на природата и природните ресурси. Бъдете съпричастни!