Условия за ползване

За да сте изцяло запознати с нашата дейност в детайли, ви предоставяме следната информация под формата на Условия за ползване на сайта и услугите ни, наричани по-долу Общи условия. Те са нашето споразумение и уверение за качеството, което предлагаме. Ето по-долу няколко важни акцента, свързани с дейността ни.

 • Настоящият уебсайт, както и търговската марка, са собственост на фирма АТС България ООД. Възпроизвеждането, копирането или показването им под всякаква форма не са разрешени без нашето предварително писмено съгласие.
 • Посочените цени са с включено ДДС и цена за доставка, и важат до изчерпване на количествата. Запазваме си правото да ги коригираме, без предварително да уведомяваме потребителите си.
 • Възможни са печатни грешки в настоящите текстове, малки разлики в цветовете на визуализациите или промяна в дизайна на някои продукти.
 • Всички запазени марки в уебсайта са притежание на съответните им собственици.

Накратко за Общите условия

 • Като Потребител всеки посетител на уебсайта дава съгласие за обвързването си с настоящите Общи условия за цялото време на ползването уебсайта, от първоначалното влизане до напускането му.
 • Запазваме си правото да съхраним вашия IP адрес, както и всяка друга, доброволно представена от вас, информация за разпознаването ви като Потребител на нашите услуги.
 • Общите условия са публикувани на видно място в уебсайта, достъпни са за всеки Потребител и регламентират отношенията, свързани с всичко, което предлагаме.

Кои стоки са обект на продажба?

Това са всички стоки и услуги, които се предлагат в уебсайта към момента и подлежат на заявка и покупка от ваша страна. Те са описани по вид и са класифицирани в отделни категории за ваше улеснение.

Условия за рекламация

Отказ от получаване след доставка на поръчан продукт е възможен само ако:

 • има несъответствие между поръчана и доставена стока, установено в момента на доставката;
 • при технически проблем със стоката можете да упражните правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че я върнете във вида, в който е получена, без да е била ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

Вашите права и задължения като Потребител

 • Имате право да разглеждате, поръчвате по индивидуална заявка и получавате стоки и услуги от настоящия уебсайт по установените ред и условия.
 • Имате право да се информирате за състоянието на поръчката си.
 • Имате право на доставка на заявените стоки и услуги на посочен от вас адрес.
 • Длъжни сте да платите цената на поръчката си според обявения в уебсайта начин.
 • Нямате право да ползвате по какъвто и да е начин съдържанието на уебсайта без изричното предварително писмено разрешение на АТС България ООД.
 • Ако в резултат от ваша нерегламентирана дейност според Общите условия и интернет етикета, сте причинили вреди или пропуснати ползи на АТС България ООД, вие сте длъжни да поемете обезщетението;

Нашите права и задължения

 • Ние нямаме задължение и обективна възможност да контролираме начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги.
 • Имаме право да запазваме материали и информация, които са разположени на нашия сървър, и да ги предоставяме на държавни органи при поискване от тяхна страна по силата на закон или друга разпоредба, с цел запазване на нашата и вашата собственост и сигурност.
 • Имаме право по всяко време, без да уведомяваме Потребителя, да прекратим или променим предоставените услуги, ако има налице нарушение.
 • Можем да осигурим публикуване на хипер-връзки към други интернет страници и ресурси, но не носим отговорност за използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.
 • Не носим отговорност за каквито и да било последвали материални вреди или загуба на данни от предоставяните продукти и услуги. Съвети, консултации или помощ, предоставяни от наши специалисти, не пораждат отговорност или задължения за АТС България ООД.

Изменение на Общите условия и информиране

 • Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от АТС България ООД. Ние се задължаваме да ви уведомим за настъпили промени посредством публикуването им на уебсайта, за да се запознаете с тях навреме.
 • Като Потребител, вие се разглеждате като обвързан с промените от момента на публикуването им, освен ако не заявите, че не ги приемате.
 • Ако изрично сте посочили несъгласието си с възникнали промени, АТС България ООД си запазва правото да прекрати настоящите поръчки от ваша страна.
 • За да ви информираме своевременно за промени във ваши поръчки, ние използваме предоставените от вас контакти (телефон/имейл).